ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ


Οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπό μας δεν επιδιώκουν τη θεραπεία, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την αντικατάσταση ιατρικών ή ειδικών συμβουλών. Εάν λαμβάνετε συνταγογραφούμενα φάρμακα και σκοπεύετε επίσης να πάρετε συμπληρώματα διατροφής ή φυτικά, πρέπει πρώτα να συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή τον ειδικό ιατρό σας εάν ο συνδυασμός των συνταγογραφούμενων φαρμάκων και συμπληρωμάτων σας είναι κατάλληλος.

Προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ακριβείς. Ωστόσο, δεν κάνουμε καμία εκπροσώπηση και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με τις πληροφορίες. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια (άμεση, έμμεση ή επακόλουθη) που μπορεί να προκύψει από την εξάρτηση από πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο ή για τυχόν λάθος ή παράλειψη.