Αποστολές & Επιστροφές


Αποστολή

Όλες οι παραγγελίες θα δημοσιεύονται χρησιμοποιώντας το Royal Mail.

Για μας επόμενη εργασία ειδική υπηρεσία παράδοσης ημέρας, οι παραγγελίες πρέπει να πραγματοποιούνται πριν από τις 12μμ.

 

Επιστρέφει

Οι επιστροφές μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία εντός 14 ημερών από την πώληση εάν το αντικείμενο παραμείνει σφραγισμένο και επιστρέψει σε κατάσταση μεταπώλησης. Είναι ευθύνη του πελάτη να πληρώσει για τα ταχυδρομικά τέλη επιστροφής και να διασφαλίσει ότι τα αντικείμενα ταχυδρομούνται πίσω χρησιμοποιώντας το Royal Mail την επόμενη ημέρα που παρακολουθείται εγγυημένη ανά 1 μ.μ. ειδική υπηρεσία παράδοσης.